جای سکه و جواهرات رو و دور خاتم اعلا هشت ضلعی داخل از چوب راش_پاییزه

محصول جدید

دور از خاتم اعلا و داخل آن از چوب راش درست شده است.

جزئیات بیشتر

اطلاعات بیشتر

ابعاد:7*5

نقد و نظرات

نوشتن نقد و نظر

جای سکه و جواهرات رو و دور خاتم اعلا هشت ضلعی داخل از چوب راش_پاییزه

جای سکه و جواهرات رو و دور خاتم اعلا هشت ضلعی داخل از چوب راش_پاییزه

دور از خاتم اعلا و داخل آن از چوب راش درست شده است.