بشقاب پرنده مس و خاتم 21 سانتی پاییزه

K043

محصول جدید

مشخصات

سبک محصولمس و خاتم
ترکیبمس و فیروزه نیشابور
طیف رنگفیروزه ای و مسی

اطلاعات بیشتر

نقد و نظرات

نوشتن نقد و نظر

بشقاب پرنده مس و خاتم 21 سانتی پاییزه

بشقاب پرنده مس و خاتم 21 سانتی پاییزه